Varan Ostnoocasý/ Varanus acanthurus

Název (name): Varan Ostnoocasý (Ridge tailed monitor/ Dwarf monitor/ Spiny tailed monitor)
Latinský název: Varanus Acanthurus
Říše (Kingdom): Živočichové (Animalia)
Kmen (Phylum): Strunatci (Chordata)
Podkmen (Subphylum): Obratlovci (Vertebrata)
Třída (Class): Plazi (Reptilia)
Podtřída (Cubclass): Lepidosauria
Řád (Order): Šupinatí (Squamata)
Podřád (Suborder): Ještěři (Sauria)
Čeleď (Family): Varanovití (Varanidae)
Rod (Genus): Varan (Varanus)
Podrod (Subgenus): V. Odatria – VA patří   mezi malé Australské varany, kteří jsou specificky zařazeni do podskupiny   Odatria.
Druh (Species): – acanthurus- brachyurus

 

Obecné informace

Varani ostnoocasí žijí na severo-západě a částečně v centrální části Austrálie. Dle dosavadních informací se člení na 3 hlavní podskupiny a to: Varanus acanthurus acanthurus, Varanus acanthurus brachyurus and Varanus acanthurus insulanicus.

V zajetí se můžete setkat nejčastěji s poddruhem Varanus a. brachyurus, často také nazývaným „yellow ackie“, neboli varan ostnoocasý žlutý, díky jeho částečnému žlutému zbarvení. Velmi rozšířený je rovněž Varanus a. acanthurus, který se pro změnu vyznačuje výrazným částečným červeným zbarvením, díky kterému je též nazýván “red ackie”.

Popis

IMG_1813

Varan ostno-ocasý patří do skupiny středních varanů, kteří dosahují celkové délky mezi 60 – 70 cm. Z této délky přitom připadá cca 1/3 – 1/2 na tělo a hlavu a ½ – 2/3 na ocas.

Varan je v základu zbarven krémovou/ nažloutlou barvou, kterou pokrývá zejména na zádech tmavá hnědo-červená kresba. Tato kresba na zádech varana vytváří kruhové béžovo-žluté skvrny, které často obklopují několik tmavších šupin.

Varan ostno-ocasý má kulatý ocas, pokrytý ostnitými šupinami, které tvoří dojem jakéhosi brnění.

Výskyt a původní přírodní prostředí

Jedná se o suchomilného ještěra, který obývá severo-západní část austrálie a východní a severovýchodní část Queenslandu.

Všechny zmíněné lokality patří mezi pouště a polopouště s teplotami okolo 55°C ve dne až po 10°C v noci. Vlhkost se v těchto lokalitách pohybuje v rozmezí 20 % – 60 %.

Aby se varani ostno-ocasí s těmito podmínkami vyrovnali, hloubí si nory, které jim ve dne v případě potřeby poskytují dostatečný úkryt před extrémními teplotami, udržují přiměřenou úroveň vlhkosti pro svlékání kůže a v noci zajišťují ochranu před extrémními poklesy teplot.

Taxonomie a druhy

Varan ostno-ocasý je výhradním poddruhem malých varanů, tzv. poddruhu Odatria. Oficielně jsou uznávány 3 poddruhy varana ostnoocasého a to V. a. acanthurus a V. a. brachyurus, kteří se vyskytují na pevnině a V. insulanicus, který byl zaznamenán pouze na Groote Eylandt a ostrovech Wessel group

V roce 2006 byla publikována studie, která tvrdí, že dva uvedené poddruhy žijící na pevnině, nepředstavují samostatné poddruhy. U poddruhu V. a. insulanicus byla potvrzena jeho odlišnost, nicméně studie přiřazuje tohoto varana spíše k druhům Varanus Baritji, díky čemuž se pravděpodobně jedná o zcela odlišný druh varana a nikoliv poddruh V. acanthurus.

Existují však vědecké studie (Wilson and Swan – 2010), které stále uznávají V. a. insulanicus jako poddruh V. acanthurus, který je jednoduše rozlišitelný díky svému výrazně tmavšímu zbarvení a výraznějším pruhovaným vzorem.

Chování varana v přírodním prostředí

Varan ostnoocasý je denní, samotářský, pozemní tvor. V přírodě lze varany nalézt často v jejich úkrytech, převážně pod hromadami kamení či malých skalkách, nebo v puklinách skal. Výjimečně je možné nalézt varany ukrývající se ve spinifexu.

Varan ostnoocasý je v porovnání s ostatními varany méně aktivní, stejně jako má pomalejší metabolismus. Díky tomu je časo nalezen ve svém úkrytu a velmi často se chová jako sit-and-wait-predator, který na svojí kořist vyčkává v úkrytu.

Živý se převážně hmyzem, zejména koníky, sarančaty, brouky, šváby a menšími ještěry, jako jsou scinkové, geckoni, nebo malé agamy. Již méně často se živý jiným hmyzem, pavouky, šneky nebo malými vačnatci.

Vodu přijímá varan ostnoocasý zejména z potravy (cca ze 70 %).